Marktonderzoek

Direct marktinformatie

Nieuwe klanten vinden

Concrete Sales Leads

Internationale marktkennis

Business Development

Verkoopondersteuning in het buitenland

4 fasen bij verkoopondersteuning in het buitenland

Onze verkoopondersteuning in het buitenland is gebaseerd op een 4-fasen model. Na elke fase is er een go of no-go moment. De 4 fases van dit model zijn:
1. Verkenning. We onderzoeken welke kansen er zijn voor uw producten in de buitenlandse markt waarop u zich wilt richten. We brengen de betreffende marktstructuur in beeld en bekijken welke strategie het meest geschikt is om die markt te benaderen.
2. Mobilisatie. We bepalen gezamenlijk welke strategie de juiste is om de markt te betreden. U krijgt een overzicht van de consequenties van de gekozen strategie voor uw bedrijf. Bovendien introduceren wij uw bedrijf bij relaties en netwerken en bouwen zo een bestand op aan potentiële klanten.
3. Implementatie. In deze fase analyseren wij uw sterke en zwakke punten, gezien vanuit het perspectief van het betreffende land. Hieruit volgt een voorstel voor verbeteringen waarbij wij u tevens helpen met het uitbreiden van uw potentiële klantenbestand.
4. Ondersteuning. Bent u eenmaal actief op de buitenlandse markt, dan kunt u altijd een beroep op onze internationale marktkennis en expertise blijven doen om uw verkoopactiviteiten te ondersteunen. Maak bijvoorbeeld gebruik van onze verkoopondersteuning in het buitenland om gezamenlijk klantbezoeken af te leggen of om uw beursdeelname te ondersteunen.

Euro Sales Link biedt concrete oplossingen

 • In de verkenningsfase: Inzicht in de haalbaarheid van de product-marktcombinatie. Inzicht in specifieke eisen aan het product, het logistieke kanaal en in de leveringsvoorwaarden.

 • In de mobilisatiefase: Inzicht in de wijze waarop de markt benaderd moet worden. Inzicht in de consequenties voor uw interne verkooporganisatie. U krijgt een bestand met potentiële klanten.

 • In de implementatiefase: Een sterkte/zwakte analyse met verbeterpunten. Uitbreiding van uw klantenkring en verkoopkanalen. Bijvoorbeeld met distributeurs. 

 • In de ondersteuningsfase: Uw bedrijf kan doelgericht en deskundig inspelen op de nieuwe markt. Uw (groeiende) organisatie kan blijvend profiteren van onze ervaring en deskundigheid.

Verkoopondersteuning binnen en buiten Europa

Euro Sales Link is, in samenwerking met internationale partners, in een groot aantal landen. In toenemende mate zijn we ook actief buiten Europa. Onder andere in het Midden-Oosten, Singapore, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Veel voorkomende sectoren waarop onze verkoopondersteuning in het buitenland zich richt zijn:

 • Olie & Gas

 • Petrochemie

 • Zon- en windenergie

 • Machine & apparatenbouw

 • Producenten van ramen & deuren

 • Medische & zorgsector

 • Agrarische sector 

 • Bouwbedrijven

Bent u benieuwd wat Euro Sales Link voor u kan doen? Neem contact met ons op. Onze medewerkers beantwoorden graag al uw vragen. 

NLEN